A Tan Kapuja Zen Közösség rövid története

Közösségünk 1989. novemberében jött létre, nem sokkal az után, hogy először találkoztunk az élő zen hagyomány kimagasló mesterével, Szung Szán koreai zen mesterrel. Ő volt az első zen mester, aki az akkori magyar buddhisták meghívására 1989. nyarán először érkezett Magyarországra. Előadásokat és zen elvonulást tartott itt Budapesten, foglalkozást vezetett az általa alapított nemzetközi Kvanum Zen Iskola gyakorlatának megfelelően.
A szorosabb kapcsolat zen közösségekkel, elsősorban a lengyel zen közös­ségekkel, 1989. őszén alakult ki, amikor a Buddhista Misszió által rendezett Európai Buddhisták Egyesületének konferenciáján a lengyelországi Zen Kvanum Iskolája két képviselőjével Dó Am szerzetessel és Pavel Karpowitz­zal megismerkedtünk. Dó Am szerzetes akkor a lengyel közösség vezetője volt. Az ő vezetésével rendeztük meg az első hazai zen visszavonulást az Uszói visszavonulási házunkban ez év novemberében. Ott, Uszón alakult meg az első magyar zen közösség, melynek vezetésére az akkori résztvevők Dobosy Antalt kérték fel. A zen közösség megalakulását követően arra kértük a Buddhista Misszió vezetőjét, Hetényi Ernőt, hogy hivatalosan is ismertesse el a közösséget az állami szerveknél. Ez időtől kezdve a közösség képviselte a Kvanum Zen Iskolát Magyar­országon.
Ettől az időtől kezdve minden héten tartottunk zen gyakorlást, ami meditációból, recitációból állt a Kvanum Zen Iskola gyakorlatának megfelelően, eleinte Dobosy Antal csepeli lakásán, majd a kilencvenes évek elejétől helységet béreltünk Zen Központ és a gyakorlás számára. Itt már a közösség két tagja, mint bentlakó, napi rendszerességgel végzett zen gyakorlatokat. De rendszeresen tartottunk néhány napos és egy hetes visszavonulásokat az Uszói visszavonulási házunkban, a Bükkben, de vidéken a Mecsekben és Budapesten is, ahol erre az időre helységet béreltünk. Rendszeresen részt vettünk a lengyel, a cseh, a szlovák és a német zen közösségek rendezvényein is. 1993-ban meghívást kaptunk a Rhode Islandban lévő Providence Zen Centre-ben rendezett ünnepségekre, így öten az Egyesült Államokban is jártunk, de a bostoni Cambridge Zen Centre-ben is részt vettünk egy zen visszavonuláson. Itthon rendszeresen vendégül láttunk zen tanítókat és zen mestereket, akik számára nyilvános előadásokat szerveztünk, és akik vezették az általunk rendezett zen gyakorlatokat, visszavonulásokat. Így vendégeink voltak Szung Szán zen mester, Vu Bong és Dae Kvang zen mesterek, számos kiváló zen tanító és zen szerzetes.
1994-ben a közösség két tagja az Egyesült Államokba, a Kvanum zen központba utazott hosszabb időre zent tanulni. Ők később letették a szerzetesi fogadalmakat, majd Koreában éltek évekig zen kolostorokban, és ma is magas szinten képviselik a zent Magyarországon és külföldön egyaránt.
A közösség egyik igen fontos célja a zen tanulmányokon túlmenően, hogy a buddhizmust és a zent Magyarországon elismertesse és meghonosítsa. Ez a cél vezérelt minket, amikor 1991-ben más buddhista közösségekkel együtt elhatároztuk, hogy közösen egy buddhista egyházat hozunk létre. Közösségünk tagjai, a többi alapító taggal együtt, megalapította A Tan Kapuja Buddhista Egyházat, melynek bejegyzése még abban az évben megtörtént. A zen közösség azóta is szervesen illeszkedik az Egyházba, annak munkájában tevékenyen részvevő tagközösség.
Kezdettől fogva részt vettünk A Tan Kapuja Buddhista Főiskola oktatási tevékenységében is. Közösségünk vezetője, Dobosy Antal kezdettől fogva tanára a főiskolának, de több tagunk is tanított vagy még ma is tanít a főiskolán. Így többek között Tátrai Tibor, Hegedűs Róbert, Szigeti György, Virágh Szabolcs, Stifter Imre, Czéher György, Komár Lajos tartottak vagy tartanak zennel kapcsolatos kurzusokat. Elmondhatjuk, hogy a Főiskolának egyik vonzereje, hogy számos zennel kapcsolatos tantárgyat vehetnek fel a hallgatók.
A zen közösség tagjai az elmúlt huszonhét évben számos szútrát, zennel foglalkozó könyvet, kóangyűjteményt fordítottak le magyar nyelvre, melyek fontos alapját képezik a magyarországi zen irodalomnak. Páratlannak számít, hogy 1993 és 1997 között egy zennel foglalkozó magazint is szerkesztettünk és adtunk ki, Zen tükör címmel, melynek főszerkesztője Szigeti György volt. Az ő irodalmi tevékenységét külön is ki kell emelni, hiszen hat zen témájú könyve jelent meg. A zen két legfontosabb, általánosan ismert és használt kóangyűjteményét a Nincs kapu kóangyűjteményt és a Kék szikla gyűjteményt Dobosy Antal fordította le, akinek zen témájú publikációi rendszeresen megjelentek a Javaslapban és az Egyházi Tájékoztatóban.
A Tan Kapuja Zen Közösség megalakulása óta heti rendszerességgel tart közös nyilvános zen szertartást. Ez egy közös zen meditációból, a magyar nyelvű Szív szútra recitálásából, a bódhiszattva fogadalmak elmondásából és egy kóan felolvasásából áll. A szertartás után egy kötetlenebb közös dharma beszélgetést tartunk, vagy a jelenlevő tanítók tanítanak. Ezeknek a közös beszélgetéseknek jelentős szerepe van a buddhista gondolkozásmód és értékrend elsajátításában. 2002-ben elkészült az Egyház új temploma, és sok éven keresztül szerdánként itt tartottuk a zen szertartást. 2013 óta újra a Dharma terem a zen közösség szertartásterme, melynek a tavaly elkészült új oltára a legszebb és a legmodernebb Magyarországon. 2014-ben a Csengettyű utcai épületben kaptunk egy termet, melyet teljes mértékben zen stílusban rendeztünk be, ebben a teremben szoktuk a kisebb zen visszavonulásokat, az alkalmi szertartásokat tartani, és itt tartjuk a kóanos dharma beszélgetéseket és a filmklubot is.
Évente egyszer Zen tábort tartunk Uszón. A tábor egy hétig tart, és a reggeli valamint az esti szertartáson túl, közös tematikus Dharma beszélgetések, gyakorlati foglalkozások, előadások szerepelnek a programban, és különböző zen művészetekkel ismerkedhetnek meg a résztvevők. Az étkezés vegetáriánus, és közösen készítjük el az ebédet. Az elmúlt években a táborban elhangzott előadások, művészeti programok, beszélgetések, gyakorlatok és az ott készült fényképek felhasználásával egy színes kiadvány készült, melyet minden résztvevő megkapott.
Az elmúlt években nemzetközi kapcsolataink is megerősödtek, és vendégül láttuk a koreai csogje, valamint a Kvanum Zen Iskola zen mestereit és tanítóit, akik Dharma beszédeket, visszavonulásokat, kurzusokat tartottak nálunk. Már többször vendégünk volt Jin Wol koreai zen mester, Bon Hae zen mester, Jo Potter dharma tanító, a bécsi Kvanum Zen Központ vezető tanítója, Barry Briggs dharma tanító és Won Do szerzetes.
A Tan Kapuja Zen Közösség az elmúlt harminckét év alatt nagyon sok emberrel ismertette meg a zen meditációs gyakorlatot, a kóanok szerepét a gyakorlásban, és feladatának tekinti, hogy magyar nyelven közvetítse a zen hagyományt és a zennel kapcsolatos művészeteket, azzal a céllal, hogy a zen buddhizmus szervesen beilleszkedjen a magyar kultúrába és a mindennapi életbe.